ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ: ເຮືອນ
 • ທີມງານ
 • ທີມງານ

  PUAS ມີຄວາມສາມາດຄົ້ນຄວ້າແລະພັດທະນາທີ່ເປັນເອກະລາດຈາກຊອບແວຣ໌ຈົນເຖິງຮາດແວ, ແລະສາມາດໃຫ້ບໍລິການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໃນເວທີພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ.

  • R&D team picture

   ຮູບ R&D ຂອງທີມ

  • R&D team picture

   ຮູບ R&D ຂອງທີມ

  • R&D team picture

   ຮູບ R&D ຂອງທີມ

  • R&D team picture

   ຮູບ R&D ຂອງທີມ

  • Company reception

   ການຕ້ອນຮັບຂອງບໍລິສັດ

  • R&D team picture

   ຮູບ R&D ຂອງທີມ