ສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ: ບ້ານ
 • ແບບວິສາຫະກິດ
 • ແບບວິສາຫະກິດ

  • Company reception

   ການຕ້ອນຮັບຂອງບໍລິສັດ

  • Office area

   ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ

  • Office area

   ພື້ນທີ່ຫ້ອງການ

  • Production department

   ພະແນກການຜະລິດ

  • Production department

   ພະແນກການຜະລິດ

  • Warehouse

   ສາງ

  • Meeting room

   ຫ້ອງ​ປະ​ຊຸມ